ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ GAEC KAI LPIS

Η Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας) ιδρύθηκε το 1917 και έκτοτε έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Ελλάδας, τόσο με την υλοποίηση του Εποικιστικού Προγράμματος (Διανομές Αγροκτημάτων και Συνοικισμών) και τους Αναδασμούς όσο και με την αεροφωτογράφιση της Επικράτειας και με τη δημιουργία του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS) και της Γεωβάσης Δεδομένων χαρακτηριστικών στοιχείων εδαφοκάλυψης GAEC.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Βασικός κορμός της εφαρμογής δουλευεί ανεξαρτήτως περιηγητή. Για την θέαση του 3D αναγλύφου απαιτήται internet explorer (32bit) 8 και πάνω.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ